LABORATORI

Centrats en la qualitat, seguim una estricta selecció i un procés continu de qualificació dels nostres proveïdors. Inspeccionem tots els components abans del lliurament. Fast Components és un dels pocs distribuïdors europeus amb laboratori propi que permet detectar els components defectuosos , en mal estat, copìes o recondicionats i complir les normatives ISO9001:2015 per la indústria electrónica i EN 9120:2018 per la indústria electrónica militar, espacial i aviació.

X RAY TRUVIEW PRIME

s’utilitza com a sistema d’inspecció de raigs X , d’inspecció de PCB (BGA i QFN) i components electrònics, també es pot utilitzar en mode de gran augment (utilitzant una font de raigs X transmissiva).
Els nostres enginyers l’utilitzen principalment per detectar cracks, buits en els semiconductors o per veure si els wirebondings estan ben conectats i verificar si l’estructura interna és similar a l’original amb l’anàlisi de radiogradies d’augment geomètric de 1000X

IC DETECTOR ABI SENTRY

Està dissenyat per la inspecció de la signatura elèctrica única “PinPrint” dels components que és única en cada semiconductor. L’equip analitza la impedància interna de cada component. La informació recopilada es gestiona a través d’una base de dades i s’utilitza per comparar els components analitzats amb les dades dels dispositius originals . D’aquesta manera es pot identificar si es tracta d’un component original, defectuós, còpia o sospitós.

TEST d’ACETONA

Permet principalment detectar si un component està remarcat o falsificat.

MICROSCOPIO EUROMEX StereoBlue SB.1903-PE

Per verificar si el marcatge del component és original, l’estat superficial del component, si existeixen restes d’oxidació o si els pins han estat reconstruïts i no són originals.

ELNEC BEEPROG2C

És un programador universal extremadament ràpid i suportant més de 100,000 circuits integrats.Aquest programador permet identificar si els circuits integrats venen verges i programar-los.

VAKUUM BOSS

Màquina d’envasat al buit específica per semiconductors per no fe malbé els pins en el moment d’envasar.

MÁQUINA ENRILADORA

La maquina enriladora posar en reel els components provinents en tub o en bossa.

LCR Tester

El LCR tester ens permet verificar que els valors de les Resistències, Condensadors i Inductàcies són els correctes.

CABINA DE CONTROL DE HUMETAT I SECAT RÀPIDO

Cabina de control de humitat i secat ràpid per emmagatzemar els components sensibles a la humitat MSL o bé retornar-los a l’estat original en el cas de que no hagin estat emmagatzemats en condicions òptimes d’humitat.

JETECH PRO DECAPSULACIÓ

Jetech Pro és el sistema de decapsulació líder en la indústria electrònica per detectar l’anàlisi de fallades dels semiconductors així com la protección contra falsificacions durant el procés de verificació.