Politica de Qualitat

MISSIÓ I VISIÓ

Missió

La missió de FAST COMPONENTS S.L. és dur a terme la seva activitat d’IMPORTACIÓ, EXPORTACIÓ i DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL ELECTRÒNIC, millorant-ne contínuament la qualitat, situant-se un pas per davant de les expectatives dels clients.

Visió

El futur de la nostra organització estarà assegurat a través del compromís de qualitat amb els productes servits (material electrònic), l’enfocament de servei als nostres clients, així com per la qualificació i la implicació dels nostres empleats.

COMPROMISOS I VALORS ESTRATÈGICS

L’afany per satisfer el client i els requisits legals aplicables serà el punt de mira de tot el que fem.

El futur de la nostra organització estarà determinat per la qualitat de la nostra resposta a les necessitats del client.

La base fonamental de la força de la nostra organització resideix en els seus empleats, a qui procurarem en tot moment un entorn de treball que faciliti la seva motivació, competència i orgull per la seva contribució a la feina feta.

VALORS OPERATIUS

Donarem suport i desenvoluparem una organització que:

  • Estigui centrada en la millora contínua
  • Estigui dirigida a satisfer les expectatives dels clients i complir amb la legislació aplicable
  • Es basa en el treball en equip
  • Es comuniqui obertament i estimuli respostes
  • Garantiu la formació adequada
  • Oferiu un ambient de treball segur
  • Estimuli la iniciativa, innovació i creativitat
  • Reconegueu els èxits individuals i d’equip
  • Delegueu la presa de decisions al nivell més baix competent

Per aconseguir-ho fixarem els indicadors corresponents a cadascun dels paràmetres mesurables a què assignarem valors que constituiran els nostres objectius de la qualitat per al període fixat.

Objectius de la qualitat que acompanyaran aquesta declaració i que seran revisats conjuntament en períodes prefixats.

Les relacions de la nostra organització, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb subcontractistes, proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l’equip.