Gestió excedents de stock

Fast Components ofereix 4 programes per reduïr el seu excedent de stock i maximitzar el seu retorn.
Contacti’ns i envïi’ns la seva llista del seu inventari sobrant  i un dels nostres especialistes l’assistirà.

Compra de tot el lot

Comprem tot el seu excés de stock per clients que volen alliberar el seu magatzem i oblidar-se dels costos associats a la seva gestió. El client obté un pagament inmediat però el retorn acustoma a ésser més baix que en d’altres programes.

Compra per referència

Ens envia la llista del seu excedent i ofertem per referència quan tenim una oportunitat de venda. S’obté un retorn més alt que per la compra del lot sencer però hi ha risc de que es vengui molt lentament o be molt poc.

Stock en consigna en el nostre magatzem

Ens envia l’ excés de stock que vol vendre i els nostres especialistes el venen a nivell internacional. Consignant el stock en el nostre magatzem Fast Components suporta els costos d’ enmagatzematge i gestió de venda i augmenta el retorn ja que maximitza el benefici quan identifiquem que no hi ha disponibilitat del seu producte en el mercat. Tendeix a ésser la manera més ràpida de vendre el seu excedent amb un alt retorn. Fast Components té stocks consignats tant de fabricants nacionals com internacionals.

Stock en consigna en el seu magatzem

El client manté el stock en el seu magatzem, suporta els costos associats a la seva gestió i el venem amb exclusivitat. Es pot obtenir un alt retorn però les vendes són menors que si el stock està consignat en el nostre magatzem.